PĚVECKÝ SBOR

Sbor Christi Úvaly končí

Posledním veřejným vystoupením Komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly byla účast v provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej mistře!“ 22. 12. 2019 ve Farním kostele Panny Marie (Zvěstování Páně) v Úvalech. A tak po 18 letech sbor končí svou bohatou pěveckou činnost vzhledem k tomu, že mi zdravotní stav nedovoluje nadále se sborem pracovat a nenašel se nástupce, který by se sboru ujal.

Cílem sboru Christi byla vždy popularizace duchovní písně a hudby. Nesmazatelně se sbor zapsal do kulturně společenského života našeho města, který obohacoval svými koncerty i účinkováním při různých společenských událostech. Vedle Úval sbor vystupoval také pravidelně ve Škvorci a své koncerty uvedl na dalších místech Středočeského kraje – v Jílovém, v Čelákovicích, v Pečkách, v Dobročovicích, v Říčanech, v Uhlířských Janovicích, v Kostelci nad Černými lesy, v Praze Klánovicích. Mnohokráte se účastnil Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Za ta uběhlá léta sbor získal své sympatizanty, pravidelné návštěvníky svých vystoupení. Všem za přízeň a pozornost upřímně děkuji.
Rád bych také poděkoval našim sboristům. A že jich za ta léta nebylo málo – sborem za 18 let prošlo na 65 zpěváků a zpěvaček. Jmenovitě děkuji té, s níž jsme sbor budovali od samého počátku, paní Evě Nádeníčkové, varhanici a korepetitorce.
Poděkování patří i Náboženské obci Církve československé husitské v Úvalech za podmínky pro činnost a technickou pomoc a Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Škvorci za plodnou spolupráci. Také rád děkuji Městskému úřadu v Úvalech a městskému domu dětí a mládeže za všestrannou podporu a pomoc, městskému časopisu Život Úval za propagaci.
Velké díky vám všem.

Vítězslav Pokorný, vedoucí a dirigent sboru

OZNÁMENÍ

Pěvecký sbor Christi

    Od září 2015  se již zkoušky zpěvu v Husově kapli CČSH v Úvalech  nekonají.

Komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly

aktualizace únor 2014SBOR

 

Kdo jsme Od založení v roce v červenci 2001 se komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly prezentuje jako zcela amatérský soubor a zaměřuje se zejména na renesanční a barokní duchovní hudbu, lidové písně a spirituály. Podnět k jeho vzniku dal a úlohy sbormistra se ujal Dr. Vítězslav Pokorný, řadu let sbor doprovází na klávesy a pomáhá s nácvikem Mgr. Eva Nádeníčková. Z počátečního jedenáctičlenného uskupení se podařilo během doby vytvořit 24 členný ansámbl, který vystupuje při různých příležitostech v Úvalech, Škvorci, Jirnech,  Dobročovicích, Tuklatech, v Praze i dalších místech Středočeského kraje, pětkrát se zúčastnil Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Komorní sbor CHRISTI Úvaly je zájmovou kulturní skupinou lidí v Úvalech a nejen z Úval (ze Škvorce, z Dobročovic, Z Kolodějů a Květnice). Všechny především spojuje láska ke sborovému zpěvu. Sbor vystupuje nejen při církevních svátcích, ale též při různých společenských událostech. Kromě písní a skladeb s varhanním a klavírním doprovodem zařazuje sbor do svého repertoáru i skladby bez doprovodu – a cappela, a sólová vystoupení svých členů, příležitostně i externích spolupracovníků a hostů.Patronát nad pěveckým sborem má v Úvalech náboženská obec Církve československé husitské, která sbor zároveň právnicky zastupuje, a ve Škvorci farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Dveře pro zájemce jsou otevřené!!!

Tel. 607 120 386, mailto: drpokorny@iol.cz

Sbor zkouší od 1. března 2014 každé pondělí od 18.00 do 19.30 hodin v prostorách Centra volnočasových aktivit – domu v Riegrově ulici, č. p. 65.

Složení sboru Christi Úvaly

Dirigent: Dr. Pokorný Vítězslav – tenor

Klávesy, nácvik: Mgr. Nádeníčková Eva – alt, 3. hlas

 

Soprán
  Černá Lucie, Haláková Eva, Homolová Irma, Klimešová Michaela, Krupková Hana, Kulhavá Markéta,
 Matějková Zdena, Mazurová Simona, Pokorná Jitka, Mgr., Procházková Ivona, Sokolová Michaela, Vláčilová Kateřina,
                             Ženatá Marta (externě)
Alt   
Bredová Marie, Dittmannová Dana , Kopková Šárka, Levá Marta, Ing., Rubínová Blanka, Weisová Marie,
                                           Ženatá Jindřiška
Tenor
                                Homola Martin, Procházka Milan
Bas
Novák Ondřej, Pícha Ladislav, Slováček Marcel
27 zpěvaček a zpěváků
11. 2 2014

 

  

 
stav k roku 2006
Komorní sbor CHRISTI Úvaly

je ekumenickou zájmovou skupinou lidí z různých křesťanských církví – Církve českosloven-ské husitské v Úvalech, Českobratrské církve evangelické ve Škvorci, Kazatelské stanice v Úvalech Sboru Církve bratrské z Prahy Žižkova a Římskokatolické církve. Členy sboru jsou i lidé bez vyznání. Všechny však především spojuje láska ke sborovému zpěvu a tak členové sboru zpívají nejen pro své potěšení a klid na duši, ale i pro potěšení a duchovní posilu druhých. Sbor byl založen v červnu 2001 z iniciativy pana Dr. Vítězslava Pokorného. Nad sborem převzaly pat-ronát Náboženská obec Církve československé husitské v Úvalech, starostka obce Škvorec paní Ludmila Maříková a Sbor Českobratrské církve evangelické ve Škvorci.
Pod vedením sbormistra pana Dr. Vítězslava Pokorného, varhanního a klavírního doprovodu a též i odborné pomoci paní Mgr. Evy Nádeníčkové, vystupováním i sólových zpěváků, se sbor snaží interpretovat klasickou duchovní hudbu representovanou například husitskými chorály nebo tvorbou Adama Michny z Otradovic. V posledních dvou letech se sbor soustřeďuje na středověké a barokní písně. Sbor vystupuje nejen při církevních svátcích, ale též při různých společenských událostech. Kromě písní a skladeb s varhanním a klavírním doprovodem zařazuje sbor do svého repertoáru i skladby bez doprovodu � a cappela, a sólová vystoupení svých členů, příležitostně i externích spolupracovníků a hostů.
Sbor CHRISTI se účastní od roku 2002 Festivalu duchovní hudby, který organizuje Ústřední rada CČSH v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. V červnu 2004 se účastnil poprvé 8. ročníku přehlídky pěveckých sborů v Jílovém u Prahy pod názvem �Jílovské zpívání�.
Každoročně koncertuje v evangelickém kostele a v sanatoriu TOPAZ ve Škvorci, v sále úvalské kazatelské stanice sboru CB Praha-Žižkov, skupiny zpěváků a sólisté vystupují v Husově kapli v Úvalech. Sbor CHRISTI také vystoupil v kostele Sboru Dr. Karla Farského CČSH v Praze-Smíchově. V roce 2005 sbor CHRISTI také účinkoval v galerii MDDM Úvaly u příležitosti 120. výročí Zpěváckého spolku Smetana společně s dalšími úvalskými sbory jako s chrámovým sbo-rem při kostele Zvěstování Páně a pěveckým sborem základní školy, dále ve společenském sále DPS Úvaly a v evangelickém kostele Nejsvatější Trojice v Českém Brodě.
================================================
Současní členové sboru (k 1. ledna 2006):
Sbormistr: 
Dr. Vítězslav Pokorný (Úvaly)
Varhany, klavír, korepetice, nácvik:
Mgr. Eva Nádeníčková (Úvaly)

Soprán I:
Ivona Procházková (Úvaly), Karolína Růtová (Úvaly),

Soprán II:
Dana Brudnová (Úvaly), Irena Mikešová (Úvaly), Mgr. Jitka Pokorná (Úvaly),Kristýna Šedi-nová (Úvaly), Vlasta Šedinová (Úvaly), Dobromila Štěrbová (Úvaly),Marta Ženatá (externě -Škvorec)

Alt:: 
Věra Beránková (Úvaly), Ing. Marta Levá (Úvaly), Ludmila Maříková (Škvorec), Mgr. Eva Ná-deníčkováJindřiška Ženatá (Škvorec)

Tenor:
Ing. Roman Bubák (Úvaly), Dr. Vítězslav Pokorný (Úvaly), Oldřich Štěrba (Úvaly),Martin Vyd-ra (Ůvaly)

Bas: 
Jan Stejskal (Úvaly), Marcel Slováček (Dobročovice)
===========================================
leden 2006 = 14 zpěvaček a 6

Zájemci se mohou ozvat na pražský telefon s hlasovou schránkou 271 913 230, nebo mobilní telefon 607 120 386,

popř. E-mail:  drpokorny@volny.cz

================================================

================================================

(Přidáno dne 7.8.2002)

Vrcholem činnosti Komorního pěveckého sboru CHRISTI byla letos účast na 3.ročníku Festivalu komorní hudby,pořádaném Ústřední radou Církve československé husitské 6.července 2002 v chrámu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Zdařilé vystoupení sboru před zcela zaplněným chrámem bylo oceněno i diplomem, který převzal sbormistr br. Dr. Vítězslav Pokorný z rukou patriarchy CČSH br. ThDr. Jana Schwarze.

Obrázek č.1 – Z vystoupení sboru (omluvte zhoršenou kvalitu snímků)

Obrázek č.2 – Pohled na členy sboru

=============================================

(Přidáno dne 28.7.2003)

4. Festival duchovní hudby v Praze

V sobotu 5. července se opět po roce účastnil ekumenický Komorní sbor CHRISTI Úvaly, vedený naším br. Dr. Vítězslavem Pokorným, v Praze 4. ročníku Festivalu duchovní hudby, tradičně v chrámu sv. Mikuláše. Festivalu se letos účastnilo 10 sborů a sólistů. Milými hosty byli vedle patriarchy CČSH ThDr. Jana Schwarze náměstek primátora hl. města Prahy Ing. Jiří Paroubek, místostarosta městské části Praha 1 a další představitelé společenského a kulturního života. Mimořádným zážitkem pro nás všechny, ať již účastníky festivalu nebo posluchače ve zcela zaplněném chrámu, bylo vystoupení Seattle Girlś Choir � Sbor Prime Voci z amerického Seattlu. I náš komorní sbor nejen sám zaujal, ale zejména sólové pěvecké vystoupení Marty Ženaté ze Škvorce, která ukázkou svého talentu celý chrám doslova nadchla. Slovně to adresně ocenil i ve svém pozdravném vystoupení náměstek pražského primátora Ing. Jiří Paroubek a při předávání diplomu do rukou sbormistra sboru CHRISTI Dr. Vítězslava Pokorného též br. patriarcha.

Program sboru CHRISTI:

Ján Rosa a Antonín Voříšek � TVOU CESTOU , PANE, VEĎ NÁS SÁM – a cappela

Antonio Caldara � SE BEN CRUDELE � sólovou ariettu zpívala Marta Ženatá

Ján Rosa a Marie Ratajová � JAKO KVĚT JE ŽIVOT NÁŠ – a cappela

Autor neznámý, aranž. Eva Nádeníčková � MEZI HVĚZDAMI � a cappela

Na prvním obrázku je sbor CHRISTI při svém vystoupení a na druhém Marta Ženatá při svém sólu.

Z adventního koncertu 2003 v Úvalech: (Přidáno 27.1.2004)

V sále Sboru Církve bratrské v Úvalech sledovalo adventní vystoupení více jak 100 návštěvníků

Sbor CHRISTI řídí sbormistr Dr. Vítězslav Pokorný

Z vystoupení sólistky Marty Ženaté

�Přišlo jsi k nám Jezulátko� zpívá čtyřletý Marek Nádeníček

Z básní Jaroslava Seiferta, Adama Michny z Otradovic a Václava

recitoval Rudolf Kvíz