aktuality/události

Modlitební stráž v Úvalech

V křesťanském životě je důležitá modlitba, která je projevem naší víry, naděje a lásky adresovaná jako odpověď Bohu. Je  potřeba, aby se křesťané modlili i častěji než jen ve dnech, které jsou k tomu speciálně určeny a to nejen za  jednotu křesťanů, ale  také za naši zem, za politickou situaci, za svá města, obce a jejich vedení, za své bližní a další a další potřebné věci.                                                                 Už je tradicí, že i v Úvalech se někteří křesťané z různých společenství zapojují do tzv. MODLIUTEBNÍ STRÁŽE, kde se zamýšlí nad Biblí a předkládají Bohu své modlitby. 

 V měsíci květnu jsme se při ní zamýšleli nad tématem „JEŽÍŠ JE ZÁKLADneboť nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen a tím je Ježíš Kristus“(1 K 3,11).

Všichni víme, že základ pro stavbu každého domu je velmi důležitý, protože na něm záleží budoucnost celé stavby. A tak je to i s naším životem. Pokud stavíme svůj život na Kristu, na Boží pravdě, Božích principech, je náš život pravdivý, radostný, nesoucí ovoce. Život s Ježíšem Kristem dává smysl našemu pozemskému přebývání a uvádí do života věčného.

                                                                                           Mgr. Jitka Pokorná

                                                                                                        farářka CČSH v Úvalech