aktuality/události

NÁBOŽENSKÁ OBEC

CÍRKVE ČESKOSLOENSKÉ HUSITSKÉ V ÚVALECH

koná pro členy NO

Výroční shromáždění náboženské obce

NEDĚLE 17. 3. 2019 V 9 H

 

Program:

1.Úvodní bohoslužby

2.Schválení  zapisovatele, sčitatele a ověřovatele

3.Schválení delegáta za NO

4.Finanční zpráva a schválení rozpočtu 2019

5.Zpráva farářky

6.Ukončení