Aktuality/Události

 

NÁBOŽENSKÁ OBEC

CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ÚVALECH

2019

Bohoslužby:  1. a 3. neděle v Husově kapli od 9 h

Pobožnost v církevním období – postní, májová, adventní

(upřesnění později dle domluvy)

Velikonoční bohoslužba        21.4. v 9 h

Svatodušní bohoslužba         v Uhlířských Janovicích

Shromáždění k památce M.J.Husa  u kamene  6.7.v 9 h

Vzpomínková bohoslužba    3.11. v 9 h

Vánoční bohoslužba             25.12. v 9 h

Duchovní péče o děti dle domluvy               

Hudební odpoledne aneb poslech klasické hudby

březen – říjen dle domluvy (upřesnění později)

Pastorační rozhovory a příprava na křest, biřmování, svátosti manželství  …. dle domluvy s farářkou                           

Kontakt na farářku: mobil 605920773

**********************************************************

NO CČSH V UHLÍŘSKÝCH JANOVICÍCH

HUSŮV SBOR

Zdravotní 110, Uhlířské Janovice

administrují Úvaly

2019

Bohoslužby 2.a 4. neděle  v měsíci v 9.30 H

Připravujeme opět NOC KOSTELŮ

(Informace o akcích průběžně)