Aktuality/Události

Náboženská obec CČSH ve Stříbrné Skalici

pronajme

travnatý pozemek (vhodné pro zahradu)

ve Stříbrné Skalici – vlevo na konci Černokostelecké směr Kostelec n/ČL                             o výměře 1934 m2.

(Cena domluvou + informace – 601344038)

 

 

 

95.výročí založení náboženské obce  Církve československé husitské v Úvalech

 

V neděli 20.března 2016 si náboženská obec při slavnostních bohoslužbách, které povede biskup pražský Doc.ThDr. David Tonzar Th.D. v 9 h, připomene 95. výročí svého založení. Tehdy byla náboženská obec vyhlášena přesně 10.3.1921 ve Škvorci, v tehdejším sídle duchovní správy. Totiž většina zakládajících členů náboženské obce Církve československé (jak se církev v počátcích svého vzniku až do roku 1971 nazývala) žila právě ve Škvorci. Je zajímavé, že se hodně jednalo o zemědělce a živnostníky. Škvorec ve dvacátých letech minulého století spadal pod politický a soudní okres Český Brod. Náboženská obec byla schválena výnosem     ministerstva školství a osvěty včetně práva matrik. Obvod náboženské obce byl tehdy tvořen obcemi: Dobročovice, Doubek, Doubravčice, Horoušany, Hradešín, Limuzy, Přišimasy, Rostoklaty, Sluštice, Škvorec, Tlustovousy, Třebohostice, Tuklaty, Úvaly, Zlatá včetně diaspory Květnice a Masojedy, dále Běchovice, Koloděje, Sibřina, Stupice a Újezd nad Lesy. Celkem náboženská obec zahrnovala 1446 členů a 304 školních dětí.

Náboženská obec po prvních desetiletích svého rozvoje překonala těžkou dobu německé okupace, tíživé období po II. světové válce. Svoji činnost nezastavila ani v období totalitního režimu, uvítala sametovou revoluci a postupné nastolování demokratických svobod v celé společnosti. Církev československá husitská v Úvalech působí i dnes.

Vzhledem k tomu, že ve Škvorci se počet členů zmenšil a převyšoval v Úvalech, došlo při výročním shromáždění v roce 1968 k rozhodnutí a schválení přenesení sídla náboženské obce ze Škvorce do Úval a souběžně byla schválena i změna názvu na „Náboženskou obec Církve československé husitské v Úvalech“, kde se zprvu scházeli věříci k bohoslužbám ve škole, v místnosti rodinného domu v Alešově ulici a nakonec ve sboru Církve bratrské až do února 2002.

Za pomoci svých členů, příznivců a rady starších zrealizovala svůj sen. Po 82 letech svého trvání zakoupila v Úvalech nemovitost, která při zachování vnějšího rázu byla upravena na Husovu kapli a služební byt pro farářku.Husova kaple byla   slavnostními bohoslužbami za účasti nejvyšších církevních hodnostářů otevřena v neděli 2.března 2003.

Naše malá vzpomínka též patří všem duchovním a předsedům rad starších v této náboženské obci, kteří zde sloužili a pracovali každý ve své době:

Duchovní: Karel Kučera, Ludvík Konařík, Jaroslav Surý a Jiří Kostelecký – nejdéle sloužící 1963-2000

Předsedové rady starších: Josef Kafka, Václav Zadák, František Ledecký, Josef Hrdlička, Josef Jindřich, Vladimír Kazda – 1959 – 2011, od r.2012 Oldřiška Hrubá

V současné době v Církvi československé husitské v Úvalech slouží jako pátá duchovní – farářka Jitka Pokorná.

Náboženská obec CČSH v Úvalech je živé společenství sester a bratří, kteří společně vyznávají křesťanskou víru při bohoslužebných shromážděních o nedělích a církevních svátcích, ale také se schází i k dalším akcím v rámci duchovní péče.

Děkujeme Bohu za Boží milost. Kéž Bůh žehná i v dalších letech duchovní činnosti náboženské obce Církve československé husitské v Úvalech.

Mgr.Jitka Pokorná

 

 

 

 

 

Kronika CČSH v Úvalech viz fotogalerie

Rozvinutí praporu ve Škvorci v r.1930 

     První bohoslužby v Úvalech v r. 1968