Výroční shromáždění NO – 6. března 2016

Výroční shromáždění NO – 6. března 2016

Zhodnocení činnosti NO za rok 2015, schválení rozpočtu na rok 2016, s poděkováním Bohu, radě starších a členům NO za finanční příspěvky

SHROMAZDENI