aktuality/události

Modlitební stráž v Úvalech

V křesťanském životě je důležitá modlitba, která je projevem naší víry, naděje a lásky adresovaná jako odpověď Bohu. Je  potřeba, aby se křesťané modlili i častěji než jen ve dnech, které jsou k tomu speciálně určeny a to nejen za  jednotu křesťanů, ale  také za naši zem, za politickou situaci, za svá města, obce a jejich vedení, za své bližní a další a další potřebné věci.                                                                 Už je tradicí, že i v Úvalech se někteří křesťané z různých společenství zapojují do tzv. MODLIUTEBNÍ STRÁŽE, kde se zamýšlí nad Biblí a předkládají Bohu své modlitby. 

 V měsíci květnu jsme se při ní zamýšleli nad tématem „JEŽÍŠ JE ZÁKLADneboť nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen a tím je Ježíš Kristus“(1 K 3,11).

Všichni víme, že základ pro stavbu každého domu je velmi důležitý, protože na něm záleží budoucnost celé stavby. A tak je to i s naším životem. Pokud stavíme svůj život na Kristu, na Boží pravdě, Božích principech, je náš život pravdivý, radostný, nesoucí ovoce. Život s Ježíšem Kristem dává smysl našemu pozemskému přebývání a uvádí do života věčného.

                                                                                           Mgr. Jitka Pokorná

                                                                                                        farářka CČSH v Úvalech

aktuality/události

NÁBOŽENSKÁ OBEC

CÍRKVE ČESKOSLOENSKÉ HUSITSKÉ V ÚVALECH

koná pro členy NO

Výroční shromáždění náboženské obce

NEDĚLE 17. 3. 2019 V 9 H

 

Program:

1.Úvodní bohoslužby

2.Schválení  zapisovatele, sčitatele a ověřovatele

3.Schválení delegáta za NO

4.Finanční zpráva a schválení rozpočtu 2019

5.Zpráva farářky

6.Ukončení

Aktuality/Události

 

NÁBOŽENSKÁ OBEC

CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ÚVALECH

2019

Bohoslužby:  1. a 3. neděle v Husově kapli od 9 h

Pobožnost v církevním období – postní, májová, adventní

(upřesnění později dle domluvy)

Velikonoční bohoslužba        21.4. v 9 h

Svatodušní bohoslužba         v Uhlířských Janovicích

Shromáždění k památce M.J.Husa  u kamene  6.7.v 9 h

Vzpomínková bohoslužba    3.11. v 9 h

Vánoční bohoslužba             25.12. v 9 h

Duchovní péče o děti dle domluvy               

Hudební odpoledne aneb poslech klasické hudby

březen – říjen dle domluvy (upřesnění později)

Pastorační rozhovory a příprava na křest, biřmování, svátosti manželství  …. dle domluvy s farářkou                           

Kontakt na farářku: mobil 605920773

**********************************************************

NO CČSH V UHLÍŘSKÝCH JANOVICÍCH

HUSŮV SBOR

Zdravotní 110, Uhlířské Janovice

administrují Úvaly

2019

Bohoslužby 2.a 4. neděle  v měsíci v 9.30 H

Připravujeme opět NOC KOSTELŮ

(Informace o akcích průběžně)

 

Aktuality/Události

 

 

 

 PLÁN DUCHOVNÍ PÉČE NO CČSH V ÚVALECH

V ROCE 2018

Bohslužby: 1. a 3. neděle v měsíci od 9 h

velikonoční:    1. 4.

svatodušní:  20.  5.

vánoční:        25.12.

                   Pobožnosti: Postní       14.2. v 15 h

Zelený čtvrtek               29.3. v 15 h

                                              Májová                         18.5. v 15 h

Adventní                       7.12. v 15 h

  Štědrovečerní             24.12 ve 21 h

Další aktivity: Setkávání sdílení – poslední pátek v měsíci dle domluvy v 15 h

Alianční týden modliteb – ekumena – středa 10.1. v 18.30 h

Modlitební stráž – ekumena pátek 12.1.  v 16 – 18 h  a 12.5.  v 15 –  16 h 

Ekumenické shromáždění k modlitbám za jednotu křesťanů v Husově kapli

sobota  20.1. v 9.30 h

Celoroční výstavka v Husově kapli k 100.výročí založení ČSR

zahájení 14.2. v 15 h

Uctění památky v Lipanech se zástupci NO Úvaly a Uhlířské Janovice   30.5. dopoledne

Uctění památky M.J.HUSA  v Úvalech u Husova kamene (Alej seniorů)   9 h

 

Aktuality/Události

V Husově kapli NO CČSH Úvaly probíhá výstava  – 100 let – historický život v Úvalech – fotografie ze života nejen obyvatel, ale i církve – z kroniky

práce dětí na téma TGM – viz fotogalerie

 

V kapli v Uhlířských Janovicích zase proběhla výstava obrazů členky rady starších NO CČSH Úvaly A.Janurové při postní bohoslužbě 14.3.2018

viz fotogalerie

Aktuality/Události

Náboženská obec Církve československé husitské

v Uhlířských Janovicích

se připojuje k pomoci opuštěným  dětem na Srí Lance

konáním  CHARITATIVNÍHO ADVENTNÍHO KONCERTU

žáků ZUŠ v Uhlířských Janovicích

v úterý 12. prosince od 16 hodin

v Husově sboru Zdravotní 110 – Uhlířské Janovice

     Výtěžek ze vstupného půjde na srílanský  sirotčinec přes transparentní účet určený pro pomoc uvedeného sirotčince v Galle.

Předem děkujeme za vaše finanční příspěvky!

**********************************************************

Dětský domov v Galle

je na Srí Lance místem, které je stranou turistického ruchu. K dnešnímu dni zde žije 49 chlapců a 38 děvčat ve věku od dvou měsíců do šesti let. Zaměstnáno je zde asi padesát ošetřovatelek a kuchařek, zkrátka náhradních maminek. Ředitelkou domova je miss. Rossi, jejíž celé jméno nebylo možné zjistit. Mentalita lidí v Asii je trochu jiná než ta naše. Lidé na Srí Lance žijí ze dne na den a nemyslí na budoucnost. Martina Hayek a spol., – skupinka dobrých duší  se snaží těmto opuštěným dětem trochu pomoci, aby se jim v jejich domově žilo lépe. A k nim se může přidat  každý z vás  finančním příspěvkem na transparentní účet určený pro pomoc srílanského sirotčince v Galle:

2301210035/2010

Odkaz na účet:

http://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2301210035

******************************************************

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSPĚVKY A VÝZVA VZNIKLY PO NÁVŠTĚVĚ VERNISÁŽE A VÝSTAVY OBRAZŮ E. ZRADIČKOVÉ V MDDM V ÚVALECH – dojal nás osud sirotků i aktivita umělkyně a jejích přátel

http://www.mddmuvaly.cz/wp-content/uploads/2012/09/sri-lanka.jpg

fotografie z akce na facebooku

**********************************************************

Naše webové stránky jsou skromné a kritizované. Proč? Vytvořili jsme jednoduché stránky pro informovanost členů NO Úvaly a Uhlířské Janovice a ostatní široké veřejnosti o činnosti Církve československé husitské u nás, pro ty, kteří mají přístup na internet a zajímají se. Založení stránek není zdarma, ani udržování. Na reklamách nevyděláváme a veškeré finanční náklady hradí NO z darů svých členů na tuto činnost. Proto jsou jaké jsou