Aktuality/Události

 

 

 

 PLÁN DUCHOVNÍ PÉČE NO CČSH V ÚVALECH

V ROCE 2018

Bohslužby: 1. a 3. neděle v měsíci od 9 h

velikonoční:    1. 4.

svatodušní:  20.  5.

vánoční:        25.12.

                   Pobožnosti: Postní       14.2. v 15 h

Zelený čtvrtek               29.3. v 15 h

                                              Májová                         18.5. v 15 h

Adventní                       7.12. v 15 h

  Štědrovečerní             24.12 ve 21 h

Další aktivity: Setkávání sdílení – poslední pátek v měsíci dle domluvy v 15 h

Alianční týden modliteb – ekumena – středa 10.1. v 18.30 h

Modlitební stráž – ekumena pátek 12.1.  v 16 – 18 h  a 12.5.  v 15 –  16 h 

Ekumenické shromáždění k modlitbám za jednotu křesťanů v Husově kapli

sobota  20.1. v 9.30 h

Celoroční výstavka v Husově kapli k 100.výročí založení ČSR

zahájení 14.2. v 15 h

Uctění památky v Lipanech se zástupci NO Úvaly a Uhlířské Janovice   30.5. dopoledne

Uctění památky M.J.HUSA  v Úvalech u Husova kamene (Alej seniorů)   9 h

 

Aktuality/Události

V Husově kapli NO CČSH Úvaly probíhá výstava  – 100 let – historický život v Úvalech – fotografie ze života nejen obyvatel, ale i církve – z kroniky

práce dětí na téma TGM – viz fotogalerie

 

V kapli v Uhlířských Janovicích zase proběhla výstava obrazů členky rady starších NO CČSH Úvaly A.Janurové při postní bohoslužbě 14.3.2018

viz fotogalerie

Aktuality/Události

Náboženská obec Církve československé husitské

v Uhlířských Janovicích

se připojuje k pomoci opuštěným  dětem na Srí Lance

konáním  CHARITATIVNÍHO ADVENTNÍHO KONCERTU

žáků ZUŠ v Uhlířských Janovicích

v úterý 12. prosince od 16 hodin

v Husově sboru Zdravotní 110 – Uhlířské Janovice

     Výtěžek ze vstupného půjde na srílanský  sirotčinec přes transparentní účet určený pro pomoc uvedeného sirotčince v Galle.

Předem děkujeme za vaše finanční příspěvky!

**********************************************************

Dětský domov v Galle

je na Srí Lance místem, které je stranou turistického ruchu. K dnešnímu dni zde žije 49 chlapců a 38 děvčat ve věku od dvou měsíců do šesti let. Zaměstnáno je zde asi padesát ošetřovatelek a kuchařek, zkrátka náhradních maminek. Ředitelkou domova je miss. Rossi, jejíž celé jméno nebylo možné zjistit. Mentalita lidí v Asii je trochu jiná než ta naše. Lidé na Srí Lance žijí ze dne na den a nemyslí na budoucnost. Martina Hayek a spol., – skupinka dobrých duší  se snaží těmto opuštěným dětem trochu pomoci, aby se jim v jejich domově žilo lépe. A k nim se může přidat  každý z vás  finančním příspěvkem na transparentní účet určený pro pomoc srílanského sirotčince v Galle:

2301210035/2010

Odkaz na účet:

http://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2301210035

******************************************************

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSPĚVKY A VÝZVA VZNIKLY PO NÁVŠTĚVĚ VERNISÁŽE A VÝSTAVY OBRAZŮ E. ZRADIČKOVÉ V MDDM V ÚVALECH – dojal nás osud sirotků i aktivita umělkyně a jejích přátel

http://www.mddmuvaly.cz/wp-content/uploads/2012/09/sri-lanka.jpg

fotografie z akce na facebooku

**********************************************************

Naše webové stránky jsou skromné a kritizované. Proč? Vytvořili jsme jednoduché stránky pro informovanost členů NO Úvaly a Uhlířské Janovice a ostatní široké veřejnosti o činnosti Církve československé husitské u nás, pro ty, kteří mají přístup na internet a zajímají se. Založení stránek není zdarma, ani udržování. Na reklamách nevyděláváme a veškeré finanční náklady hradí NO z darů svých členů na tuto činnost. Proto jsou jaké jsou

 

Aktuality/Události

           

Co chystáme v roce 2017 v NO CČSH

Uhlířské Janovice

 

V letošním roce budeme řešit opravu fasády Husova sboru ze strany Zdravotní ul., kde se nachází oba vchody a zároveň budeme opravovat vstupní dveře do sboru.

Dne 13.ledna t.r. jsme zaslali Stavebnímu úřadu v Uhlířských Janovcích ohlášení stavby. Vzhledem k tomu, že nemáme dostatek financí, podáme v nejbližších dnech žádost o dotaci přes OPP Kutná Hora.

Realizaci plánujeme v druhém pololetí letošního roku.

********************************************************

  VZPOMÍNKOVÁ POBOŽNOST

               Husova kaple v Úvalech

              30.10.2016

             9.00 h

                 +++++  VĚČNÁ PAMĚŤ ! +++++

************************************************************************************************************************

           Církev československá husitská v Úvalech

          HUSOVA KAPLE – Pražská 180, Úvaly

             pořádá pro veřejnost

         Setkání s Olgou Nytrovou a její poezií

     neděle 6. Listopadu 2016 ve 14.30 h

 

 

Aktuality/Události

Náboženská obec CČSH ve Stříbrné Skalici

pronajme

travnatý pozemek (vhodné pro zahradu)

ve Stříbrné Skalici – vlevo na konci Černokostelecké směr Kostelec n/ČL                             o výměře 1934 m2.

(Cena domluvou + informace – 601344038)

 

 

 

95.výročí založení náboženské obce  Církve československé husitské v Úvalech

 

V neděli 20.března 2016 si náboženská obec při slavnostních bohoslužbách, které povede biskup pražský Doc.ThDr. David Tonzar Th.D. v 9 h, připomene 95. výročí svého založení. Tehdy byla náboženská obec vyhlášena přesně 10.3.1921 ve Škvorci, v tehdejším sídle duchovní správy. Totiž většina zakládajících členů náboženské obce Církve československé (jak se církev v počátcích svého vzniku až do roku 1971 nazývala) žila právě ve Škvorci. Je zajímavé, že se hodně jednalo o zemědělce a živnostníky. Škvorec ve dvacátých letech minulého století spadal pod politický a soudní okres Český Brod. Náboženská obec byla schválena výnosem     ministerstva školství a osvěty včetně práva matrik. Obvod náboženské obce byl tehdy tvořen obcemi: Dobročovice, Doubek, Doubravčice, Horoušany, Hradešín, Limuzy, Přišimasy, Rostoklaty, Sluštice, Škvorec, Tlustovousy, Třebohostice, Tuklaty, Úvaly, Zlatá včetně diaspory Květnice a Masojedy, dále Běchovice, Koloděje, Sibřina, Stupice a Újezd nad Lesy. Celkem náboženská obec zahrnovala 1446 členů a 304 školních dětí.

Náboženská obec po prvních desetiletích svého rozvoje překonala těžkou dobu německé okupace, tíživé období po II. světové válce. Svoji činnost nezastavila ani v období totalitního režimu, uvítala sametovou revoluci a postupné nastolování demokratických svobod v celé společnosti. Církev československá husitská v Úvalech působí i dnes.

Vzhledem k tomu, že ve Škvorci se počet členů zmenšil a převyšoval v Úvalech, došlo při výročním shromáždění v roce 1968 k rozhodnutí a schválení přenesení sídla náboženské obce ze Škvorce do Úval a souběžně byla schválena i změna názvu na „Náboženskou obec Církve československé husitské v Úvalech“, kde se zprvu scházeli věříci k bohoslužbám ve škole, v místnosti rodinného domu v Alešově ulici a nakonec ve sboru Církve bratrské až do února 2002.

Za pomoci svých členů, příznivců a rady starších zrealizovala svůj sen. Po 82 letech svého trvání zakoupila v Úvalech nemovitost, která při zachování vnějšího rázu byla upravena na Husovu kapli a služební byt pro farářku.Husova kaple byla   slavnostními bohoslužbami za účasti nejvyšších církevních hodnostářů otevřena v neděli 2.března 2003.

Naše malá vzpomínka též patří všem duchovním a předsedům rad starších v této náboženské obci, kteří zde sloužili a pracovali každý ve své době:

Duchovní: Karel Kučera, Ludvík Konařík, Jaroslav Surý a Jiří Kostelecký – nejdéle sloužící 1963-2000

Předsedové rady starších: Josef Kafka, Václav Zadák, František Ledecký, Josef Hrdlička, Josef Jindřich, Vladimír Kazda – 1959 – 2011, od r.2012 Oldřiška Hrubá

V současné době v Církvi československé husitské v Úvalech slouží jako pátá duchovní – farářka Jitka Pokorná.

Náboženská obec CČSH v Úvalech je živé společenství sester a bratří, kteří společně vyznávají křesťanskou víru při bohoslužebných shromážděních o nedělích a církevních svátcích, ale také se schází i k dalším akcím v rámci duchovní péče.

Děkujeme Bohu za Boží milost. Kéž Bůh žehná i v dalších letech duchovní činnosti náboženské obce Církve československé husitské v Úvalech.

Mgr.Jitka Pokorná

 

 

 

 

 

Kronika CČSH v Úvalech viz fotogalerie

Rozvinutí praporu ve Škvorci v r.1930 

     První bohoslužby v Úvalech v r. 1968

 

 

 

 


 

 

 

 

aktualita srpen 2016

V polovině roku 2016 začínáme znovu na stránkách CČSH jinou metodou práce, aktuality budeme přidávat počínaje srpnem 2016 a ostatní akce, které proběhly v roce 2015 a do poloviny roku 2016 najdete zejména ve fotogalerii

Školní rok začneme výzvou k přihlášce do kroužku křesťanské výchovy – Biblické příběhy pro děti s možností vyjádření příběhu kresbou podrobnosti budou uveřejněny koncem srpna v aktualitách